WydawnictwoNasza firma jest specjalistycznym wydawnictwem w dziedzinie inżynierii wody, ścieków i osadów

Naszym celem jest propagowanie aktualnej i praktycznej wiedzy fachowej

Nasza oferta obejmuje:

 • Podręczniki, poradniki oraz czasopismo “Technologia Wody”

 • Organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń

Myślą przewodnią „Technologii Wody” jest nauka dla praktyków a zadaniem jest przekazywanie przedsiębiorstwom wiedzy technicznej pochodzącej z badań prowadzonych w jednostkach naukowych. Celem takiego transferu jest poprawa jakości wód w Polsce i racjonalne gospodarowanie nimi. Kwartalnie czytelnicy otrzymują porcję aktualnej wiedzy technicznej w dziedzinach:

    • Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych

    • Gospodarka osadowa, nowe technologie

    • Projektowanie obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych i wodnych

    • Opisy wdrożeń

    • Urządzenia i armatura

    • Zagadnienia prawne i ekonomiczne

    • Monitoring systemów wodociągowo-kanalizacyjnych

    • Bezpieczeństwo zdrowotne wody, badanie jakości wody i ścieków – PZH, GIS

    • Aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyzacja, sterowanie, modelowanie i symulacja systemów wod-kan modernizacje, opisy przedsiębiorstw

    • Woda do celów specjalnych np. medycznych

Naszymi odbiorcami są:

 • Przedsiębiorstwa Wod-Kan i Gospodarki Komunalnej

 • Biura projektowo-konsultingowe

 • Firmy produkcyjno-handlowe

 • Urzędy administracji publicznej

 • Eksploatatorzy obiektów wod-kan

 • Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami

 • Szkoły i wyższe uczelnie

 • Studenci

Współpracują z nami:

 • Wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni

 • Projektanci

 • Eksploatatorzy

 • Wyższe uczelnie