Rada Programowa


W Radzie Programowej kwartalnika „Technologia Wody” zasiadają naukowcy i eksperci.

RADA NAUKOWA

W skład Rady Naukowej wchodzą:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
 • prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
 • prof. dr hab. inż. Paweł Licznar
 • prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz
 • prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański
 • prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak
 • prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch
 • dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski, prof. PP
 • dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak, prof. PP
 • dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
 • dr hab. inż. Marek Ochowiak, prof. PP
 • dr hab. inż. Alina Pruss, prof. PP
 • dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW
 • dr hab. inż. Joanna Zembrzuska
 • dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz
 • dr inż. Wiesław Gorączko
RADA EKSPERTÓW

W skład Rady Ekspertów wchodzą:

 • dr inż. Krzysztof Boryczko
 • dr inż. Marcin Chełkowski
 • dr inż. Wojciech Góra
 • dr Eugeniusz Klaczyński
 • dr inż. Klara Ramm
 • dr inż. Tadeusz Rzepecki
 • dr inż. Dawid Szpak
 • dr inż. Łukasz Weber
 • mgr inż. Iwona Lasocka-Gomuła
 • inż. Ryszard Szambelańczyk
 • mgr inż. Barbara Mulik
 • mgr inż. Zenon Świgoń