Firma

Wydawca “Technologii Wody”

Ekspertyzy ekologiczne i środowiskowe:

     • monitoring środowiska
     • chemia wody i ścieków
     • radiochemia
     • materiały instalacyjne

Wykonywanie analiz i koncepcji w zakresie skojarzonej gospodarki wodno – ściekowej

Prowadzenie usług konsultingowych i doradczych w zakresie mechaniki, energetyki biogazowej, awaryjnych źródeł zasilania, maszyn i urządzeń technicznych, technologiczno-technicznym oczyszczalni ścieków, BHP i radiologicznym

Seminaria, szkolenia i konferencje

Wydawca “Technologii wody”

Ekspertyzy ekologiczne i środowiskowe:

  • monitoring środowiska
  • chemia wody i ścieków
  • radiochemia
  • materiały instalacyjne

Wykonywanie analiz i koncepcji w zakresie skojarzonej gospodarki wodno – ściekowej

Prowadzenie usług konsultingowych i doradczych w zakresie mechaniki, energetyki biogazowej, awaryjnych źródeł zasilania, maszyn i urządzeń technicznych, technologiczno-technicznym oczyszczalni ścieków, BHP i radiologicznym

Seminaria, szkolenia i konferencje

Wydawnictwo

Nasza firma jest specjalistycznym wydawnictwem w dziedzinie inżynierii wody, ścieków i osadów …

Ekspertyzy

Ekspertyzy ekologiczne i środowiskowe to specjalnie przygotowane raporty …

 

Doradztwo

W ramach współpracy oferujemy audyty i doradztwo …Szkolenia

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z wszystkimi komponentami środowiska – powietrzem, wodą, ziemią oraz glebą …

Technologia Wody

Myślą przewodnią „Technologii Wody” jest nauka dla praktyków a zadaniem jest przekazywanie przedsiębiorstwom wiedzy technicznej pochodzącej z badań prowadzonych w jednostkach naukowych. Celem takiego transferu jest poprawa jakości wód w Polsce i racjonalne gospodarowanie nimi. Kwartalnie czytelnicy otrzymują porcję aktualnej wiedzy technicznej w dziedzinach …

Technologia Wody

Myślą przewodnią „Technologii Wody” jest nauka dla praktyków a zadaniem jest przekazywanie przedsiębiorstwom wiedzy technicznej pochodzącej z badań prowadzonych w jednostkach naukowych. Celem takiego transferu jest poprawa jakości wód w Polsce i racjonalne gospodarowanie nimi. Kwartalnie czytelnicy otrzymują porcję aktualnej wiedzy technicznej w dziedzinach …

W najbliższym wydaniu Technologii Wody

CZY TERRORYŚCI ZAGROŻĄ POLSKIM FARMOM WIATROWYM NA BAŁTYKU?

W najbliższych latach Polska zyska – dzięki budowie morskich farm wiatrowych – kolejne moce energetyczne. Ten nowy element infrastruktury krytycznej będzie także narażony na sabotaż czy ataki terrorystyczne. Ryzyko takich ataków jest nawet większe, niż w przypadku wielu obiektów położonych na lądzie. Tomasz Chyła z Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza analizuje możliwe zagrożenia i wskazuje sposoby ochrony przed nimi.

Morska infrastruktura krytyczna jest niezwykle trudna do ochrony i zabezpieczenia jej przed możliwymi atakami.
Branża morskiej energetyki wiatrowej musi być świadoma, że jej instalacje mogą stać się celem aktów terrorystycznych.
Atak taki może być dokonany przez drona o dużym zasięgu i udźwigu lub drona startującego ze skutera, jachtu czy łodzi motorowej. Turbinom zagrażać mogą także zdalnie sterowane pojazdy podwodne.
Czy Polska jest gotowa na ochronę wiatraków na Bałtyku? Jakie zdolności, systemy i sprzęt są potrzebne, by zapobiegać działaniom?

Więcej na ten temat znajdą Państwo w najbliższym wydaniu Technologii Wody.

Morska infrastruktura krytyczna jest niezwykle trudna do ochrony i zabezpieczenia jej przed możliwymi atakami.
Branża morskiej energetyki wiatrowej musi być świadoma, że jej instalacje mogą stać się celem aktów terrorystycznych.
Atak taki może być dokonany przez drona o dużym zasięgu i udźwigu lub drona startującego ze skutera, jachtu czy łodzi motorowej. Turbinom zagrażać mogą także zdalnie sterowane pojazdy podwodne.
Czy Polska jest gotowa na ochronę wiatraków na Bałtyku? Jakie zdolności, systemy i sprzęt są potrzebne, by zapobiegać działaniom?

Więcej na ten temat znajdą Państwo w najbliższym wydaniu Technologii Wody.