EkspertyzyEkspertyzy ekologiczne i środowiskowe to specjalnie przygotowane raporty, które w głównej mierze skupiają się na obszarach uwarunkowanych pod względem ochrony środowiska i inżynierii środowiska. W tych dziedzinach jesteśmy biegłymi sądowymi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Nasze działania obejmują:

 • Monitoring środowiska

 • Opracowania środowiskowe

 • Oceny biodegradacji związków pochodzenia antropogenicznego z grupy EC (emerging contaminants) (nowo pojawiające się zanieczyszczenia, mikrozanieczyszczenia organiczne) w biologicznych procesach oczyszczania ścieków

 • Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze związane z  technologią  i procesami oczyszczania ścieków

 • Analizy aspektów prawnych związanych z technologią wody i ścieków w  przepisach prawa polskiego i unijnego

 • Ekspertyzy i badania związane z korozyjnością materiałów w instalacjach p-poż. oraz analiza materiałów stosowanych do budowy sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Ekspertyzy i badania dotyczące stopnia oczyszczenia ścieków w przydomowych oczyszczalniach

 • Ekspertyzy i badania dotyczące jakości wody w unitach stomatologicznych

 • Analizy zagadnień związanych z jakością wody stosowanej w gospodarstwach domowych

 • Analizy możliwości utylizacji drewnianych podkładów kolejowych nasączonych olejem kreozotowym

 • Analizy zagadnień związanych z obecnością pierwiastków promieniotwórczych w wodzie i ściekach oraz aspektów związanych z  zastosowaniem promieniowania jonizującego w celach medycznych

 • Analizy metod renowacji w sieciach infrastruktury podziemnej miast oraz ich wpływem na jakość wody do picia