DoradztwoW ramach współpracy oferujemy:

  • Audyty technologiczno-techniczne oczyszczalni ścieków z rekomendacjami dotyczącymi kierunków zmian w celu poprawy efektywności oraz określenia możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacji

  • Doradztwo w dziedzinie mechaniki, energetyki biogazowej, awaryjnych źródeł zasilania, maszyn i urządzeń technicznych

  • Doradztwo w zakresie ochrony radiologicznej (w tym projekty osłon stałych)