Informacje o najnowszym wydaniu "Technologii Wody" nr 2/2024 (84) - czerwiec 2024 r.