SzkoleniaSzkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z wszystkimi komponentami środowiska – powietrzem, wodą, ziemią oraz glebą.

Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, REACH i CLP, Systemy Zarządzania i BHP. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres i tematykę naszych szkoleń. Czas trwania szkolenia ustalany jest indywidualnie ze zleceniodawcą.

  • Prawo wodne – Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach. Pozwolenia wodnoprawne

  • Gospodarka odpadami w firmie – kompendium wiedzy. Stan prawny na 2023 rok

  • Jakość wody w unitach stomatologicznych

  • Korozyjność materiałów w instalacjach p-poż. oraz analiza materiałów stosowanych do budowy sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

  • Szkolenia dla serwisantów małych oczyszczalni ścieków

  • Oczyszczenia ścieków w przydomowych oczyszczalniach. Metody i zasady prawidłowego działania oczyszczalni

  • Ochrona radiologiczna pacjenta