WaterFolder
Day 2023


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DRUGIEJ EDYCJI
WATERFOLDER DAY – GDAŃSK AMBEREXPOW DNIACH 28-29 MARCA 2023 ROKU

Duże zainteresowanie z jakim spotkała się pierwsza edycja WaterFolder Day w Katowicach w 2022 roku przekonało nas, że platforma WaterFolder.com jest czymś więcej niż zwykłą stroną internetową, na której konta posiada już ponad sześć tysięcy użytkowników. Spotkanie w Katowicach udowodniło, że to jest bardziej społeczność aktywnych zawodowo inżynierów, którzy poszukują nowoczesnych narzędzi, technologii i przede wszystkim inspiracji, aby wykonywać swoją pracę lepiej, w sposób bardziej odpowiedzialny, a zarazem czuć satysfakcję z wykonywanych projektów. Pełne sale szkoleniowe na wielu warsztatach w Katowicach, gdzie często brakowało miejsc siedzących, przekonują nas, że konieczne jest cykliczne, coroczne organizowanie szkoleń z serii WaterFolder Day, aby móc prowadzić dialog pomiędzy projektantami, a producentami i dostawcami technologii, ekspertami w zakresie prawa, twórcami i dostawcami specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego.
Nie jest to kolejne zwykłe szkolenie inżynierskie, na którym trzeba wysłuchać kilku kolejnych wykładów. Tak jak w trakcie pierwszej edycji w Katowicach chcemy dać Państwu wybór pomiędzy nie tylko szeregiem równoległych wykładów i szkoleń, ale także praktycznych warsztatów i wyjazdów studyjnych. Chcemy, abyście mieli Państwo komfort wyboru takiego programu WaterFolder Day, który najbardziej odpowiada Waszym potrzebom.
Zobaczcie relacje z poprzedniej edycji:

Mając na uwadze powyższe przesłanki w trakcie drugiej edycji WaterFolder Day planujemy organizację szkoleń i warsztatów skupiających się wokół pięciu głównych bloków:

  1. Blok prawny dotyczący projektowania, w tym odpowiedzialności zawodowej, bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych oraz stosowania normatywów i wytycznych technicznych;
  2. Blok projektowania odwodnień komunikacyjnych i kanalizacji deszczowej obejmujący nowe wytyczne i nową filozofię projektowania przede wszystkim odwodnień drogowych, kolejowych oraz kanalizacji deszczowych, a także znajdujących się przy niej urządzeń czy zbiorników, wraz z prezentacją narzędzi na platformie WaterFolder.com ułatwiających niezbędne obliczenia hydrologiczne oraz dobór gotowych rozwiązań technicznych;
  3. Blok dedykowany błękitno-zielonej infrastrukturze, w którym zaprezentowane zostaną różne aspekty projektowania i eksploatacji rozwiązań z obszaru błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak: zielone dachy, ogrody deszczowe, czy też systemy wykorzystania wód opadowych in situ;
  4. Blok GIS i technologii cyfrowych, w którym chcemy dać Państwu możliwość odbycia praktycznych szkoleń w obsłudze pakietów specjalistycznego oprogramowania typu GIS oraz CAD, a także zapoznania się z nowymi technologiami, które pozwalają na łatwiejsze gromadzenie danych do projektowania, opracowywania dokumentacji projektowej i jej udostępniania wykonawcom;
  5. Blok eksploatacyjny obejmujący zagadnienia wydawania warunków technicznych, technologie poprawiające standard techniczny utrzymania obiektów, a także stosowanie nowoczesnych narzędzi komputerowych pozwalających na ocenę zdolności tranzytowych i retencyjnych systemów odwodnienia i planowanie zabiegów poprawiających parametry hydrauliczne sieci.

Jesteśmy przekonani, że tematyka WaterFolder Day jest adresowana nie tylko ściśle do projektantów, ale też do grona eksploatatorów sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, z którymi często uzgadniane są projekty, do grona deweloperów, którzy chcą wdrażać zielono-niebieską infrastrukturę w swoje projekty; do firm drogowych, które chcą zgłębić wiedzę z odwodnień drogowych. Liczymy, że WaterFolder Day posłuży spotkaniu i wymianie doświadczeń specjalistów z tych środowisk. Mamy także nadzieję, że WaterFolder Day przyciągnie wielu studentów, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową i poszukują firm do rozpoczęcia praktyki.
Partnerem strategicznym została Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego InvestGDA – to firma, któ-ra aktywnie działa na rzecz rozwoju gospodarczego Gdańska i to właśnie we współpracy z nimi Water-Folder DAY w tym roku zostanie zorganizowany na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich – AmberExpo.

InvestGDA jest inicjatorem projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacyjności na terenie Gdańska, aktywnie kształtując krajobraz gospodarczy regionu. Oferuje usługi kompleksowe-go doradztwa inwestycyjnego i biznesowego, aktywnie działa również w obszarze CSR, realizując szereg projektów, w tym także tych proekologicznych. InvestGDA tak jak i my, widzi olbrzymi potencjał rozwo-ju konferencji WaterFolder DAY w Gdańsku. W trakcie tegorocznej edycji wydarzenia zapraszamy na wycieczkę studyjną, podczas której zapoznają się Państwo między innymi ze zrealizowanymi zbiornikami retencyjnymi leżącymi na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, zarządzanego przez InvestG-DA.
Do zobaczenia w Gdańsku!

Zapraszamy: https://day.waterfolder.com/
Rejestracja: https://waterfolderday2023.konfeo.com/pl/groups