Sieci wodociągowe ...

Studia podyplomowe
SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE,
UZDATNIANIE WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej
zaprasza na studia podyplomowe
SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE,
UZDATNIANIE WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Absolwenci wyższych uczelni pracujący w przedsiębiorstwach, których profil działalności związany jest z tematyką studiów mają możliwość uaktualnienia i uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie:

  • prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw,
  • eksploatacji i ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
  • budowy, eksploatacji sieci, zbiorników oraz pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • zastosowania modeli komputerowych do analiz i oceny systemów wodociągowych,
  • monitorowania i sterowania układami sieciowymi,
  • biochemii i toksykologi,
  • projektowania i eksploatacji systemów uzdatniania wody,
  • projektowania i eksploatacji systemów oczyszczania ścieków.

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym – zjazdy w soboty i niedziele przeważnie raz w miesiącu. Nauka trwa dwa semestry, po których Uczestnik studiów pisze pracę końcową na wybrany przez siebie temat, a po jej obronie otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami podanymi na stronie:
https://www.put.poznan.pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.put.poznan.pl/artykul/sieci-wodociagowe-i-kanalizacyjne-uzdatnianie-wody-i-oczyszczanie-sciekow
oraz pisząc na adres poczty elektronicznej:
renata.strykowska@put.poznan.pl lub tomasz.schiller@put.poznan.pl
oraz pod numerem telefonu:
61 665 2438