Firma

Nasza firma jest specjalistycznym wydawnictwem w dziedzinie inżynierii wody, ścieków i osadów …

Wydawnictwo

Nasza firma jest specjalistycznym wydawnictwem w dziedzinie inżynierii wody, ścieków i osadów …

Ekspertyzy

Ekspertyzy ekologiczne i środowiskowe to specjalnie przygotowane raporty …


Doradztwo

W ramach współpracy oferujemy audyty i doradztwo …Szkolenia

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z wszystkimi komponentami środowiska – powietrzem, wodą, ziemią oraz glebą …

Technologia Wody

Myślą przewodnią „Technologii Wody” jest nauka dla praktyków a zadaniem jest przekazywanie przedsiębiorstwom wiedzy technicznej pochodzącej z badań prowadzonych w jednostkach naukowych. Celem takiego transferu jest poprawa jakości wód w Polsce i racjonalne gospodarowanie nimi. Kwartalnie czytelnicy otrzymują porcję aktualnej wiedzy technicznej w dziedzinach …