Stormwater
Poland 2023


7. EDYCJA KONFERENCJI STORMWATER POLAND 2023

Zapraszamy na 7. edycję konferencji STORMWATER POLAND 2023, której przyświeca hasło: Adaptacja z jakością!

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28.09.2023 w KATOWICACH!

Pierwszy dzień konferencji chcemy poświęcić kompleksowo rozumianej adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia. Na konkretnych przykładach polskich miast różnej wielkości chcemy pokazać, że jest to proces, który się dzieje, jest możliwy i przynosi konkretne wyniki.

Drugiego dnia skupimy uwagę już nie tylko na ilości wód opadowych i roztopowych (a więc zagadnieniach powodzi i suszy), ale na jakości wód, z których mamy przywilej korzystać. Będziemy prezentować rozwiązania służące oczyszczaniu wód opadowych lub roztopowych i obniżające emisje z przelewów burzowych. Będą to przykłady nie tylko jednostkowych technologii, ale także prac koncepcyjnych i modelowych podejmowanych w większej skali całej zlewni.
Mamy nadzieję, że przygotowany przy udziale zapraszanych mówców i partnerów konferencji program Stormwater Poland 2023 wychodzi naprzeciw stojącym przed Państwem wyzwaniom i będzie inspiracją w adaptacji połączonej z dbałością o jakość otaczającego nas środowiska, w którym krąży ożywiająca go woda. 💧💧💧

Zapraszamy wspólnie do Katowic w dniach 27 i 28 września 2023 roku.