Polityka
prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Dobrochna Ginter-Kramarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Dobrochna Ginter-Kramarczyk, ul. Serbska 12a/19, 61-696 Poznań, NIP: 8291523763, REGON: 524124950 oraz Izabela Kruszelnicka, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Izabela Kruszelnicka, ul. Średzka 58, 62-025 Kostrzyn, NIP: 7772349491, REGON: 524145945, prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 2K Technologie I. Kruszelnicka i D. Ginter-Kramarczyk, s.c., ul. Średzka 58, 62-025 Kostrzyn.
 2. W przypadku gdy w polityce prywatności nie zastrzeżono inaczej, poszczególne słowa mają poniższe znaczenie:
  a) Wydawnictwo – podmiot wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu, świadczący usługi w zakresie sprzedaży Prenumeraty Czasopisma „Technologia Wody” oraz jego pojedynczych egzemplarzy;
  b) Portal – serwis internetowy: 2ktechnologie.pl umożliwiający zakup produktów oferowanych przez Wydawnictwo;
  c) Użytkownik – Klient, składający zamówienie na oferowane towary lub przeglądający Portal.
 3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest za pomocą:
  a) adresu korespondencyjnego: ul. Średzka 58, 62-025 Kostrzyn;
  b) adres e-mail:biuro@2ktechnologie.pl
  c) numeru telefonu: 608021656, 698978848.
 4. Dane osobowe powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE zwanym dalej „RODO”.
 5. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 6. Wydawnictwo dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

§ 2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego zamówienia.
 2. Wydawnictwo przetwarza dane Użytkownika podane w formularzu zamówienia Czasopisma lub Prenumeraty, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, adres IP.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a) sprzedaż produktów oferowanych przez Wydawnictwo;
  b) prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, w tym realizowanie konkursów przez Wydawnictwo;
  c) cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
  d) udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
  e) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  f) archiwizacje.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
  a) udzielona zgoda;
  b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  a) procesorom w związku ze zleconymi przez Wydawnictwo działaniami realizowanymi w jego imieniu. W tym zakresie dostęp do danych mogą uzyskać podmioty przetwarzające dane w imieniu Wydawnictwa w celu obsługi informatycznej, a w przypadku realizacji zamówień także obsługi księgowej, logistycznej i dostarczania przesyłek.
  b) tym, którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody;
 6. Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
  a) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
  b) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
  c) wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
 7. Dane podane dla potrzeb wysyłki informacji handlowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na taką wysyłkę lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych. Dane podane w trakcie składania zamówienia będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia. Ponadto, okres przetwarzania danych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń mogących przysługiwać Klientowi wobec administratora lub administratorowi wobec Klienta.
 8. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
  a) żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych,
  b) sprostowania danych,
  c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
  f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.
 9. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystają z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów Wydawnictwa na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wydawnictwo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Przysługuje Panu/Pani ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.
 12. W przypadku Płatności PayU, administratorem danych osobowych jest równocześnie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

§ 3. PLIKI COOKIES
 1. W związku z tym, że jest stosowana przez Wydawnictwo technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Portal poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają z Portalu, niezależnie czy pozostają jego Klientami (składają Zamówienia, otrzymują materiały darmowe lub posiadają Konto).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Wydawnictwo.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownika treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Portalu (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Wydawnictwo uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.