Technologia Wody

Nurtują Was pytania związane z tzw. nowymi dyrektywami – ściekową i wodną?

Macie wątpliwości i problemy dotyczące wprowadzania nowych przepisów i rozwiązań technologicznych?

Na łamach czasopisma Technologia Wody znajdziecie Państwo odpowiedzi i rozwiązania zarówno z zakresu proponowanych przepisów prawnych jak i przy rozwiązywaniu problemów technologicznych.

Do współpracy zaprosiliśmy najwybitniejszych specjalistów z branży wod-kan., którzy podpowiedzą, doradzą i wyjaśnią.
W tym roku propozycje dyrektyw wodnej i ściekowej będą poddawane szerokiej analizie na łamach naszego czasopisma.

Zapraszamy do lektury!

Firma

Wydawca “Technologii Wody”

Ekspertyzy ekologiczne i środowiskowe:

     • monitoring środowiska
     • chemia wody i ścieków
     • radiochemia
     • materiały instalacyjne

Wykonywanie analiz i koncepcji w zakresie skojarzonej gospodarki wodno – ściekowej

Prowadzenie usług konsultingowych i doradczych w zakresie mechaniki, energetyki biogazowej, awaryjnych źródeł zasilania, maszyn i urządzeń technicznych, technologiczno-technicznym oczyszczalni ścieków, BHP i radiologicznym

Seminaria, szkolenia i konferencje

Wydawca “Technologii wody”

Ekspertyzy ekologiczne i środowiskowe:

  • monitoring środowiska
  • chemia wody i ścieków
  • radiochemia
  • materiały instalacyjne

Wykonywanie analiz i koncepcji w zakresie skojarzonej gospodarki wodno – ściekowej

Prowadzenie usług konsultingowych i doradczych w zakresie mechaniki, energetyki biogazowej, awaryjnych źródeł zasilania, maszyn i urządzeń technicznych, technologiczno-technicznym oczyszczalni ścieków, BHP i radiologicznym

Seminaria, szkolenia i konferencje

Wydawnictwo

Nasza firma jest specjalistycznym wydawnictwem w dziedzinie inżynierii wody, ścieków i osadów …

Ekspertyzy

Ekspertyzy ekologiczne i środowiskowe to specjalnie przygotowane raporty …

 

Doradztwo

W ramach współpracy oferujemy audyty i doradztwo …Szkolenia

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z wszystkimi komponentami środowiska – powietrzem, wodą, ziemią oraz glebą …

Technologia Wody

Myślą przewodnią „Technologii Wody” jest nauka dla praktyków a zadaniem jest przekazywanie przedsiębiorstwom wiedzy technicznej pochodzącej z badań prowadzonych w jednostkach naukowych. Celem takiego transferu jest poprawa jakości wód w Polsce i racjonalne gospodarowanie nimi. Kwartalnie czytelnicy otrzymują porcję aktualnej wiedzy technicznej w dziedzinach …

Technologia Wody

Myślą przewodnią „Technologii Wody” jest nauka dla praktyków a zadaniem jest przekazywanie przedsiębiorstwom wiedzy technicznej pochodzącej z badań prowadzonych w jednostkach naukowych. Celem takiego transferu jest poprawa jakości wód w Polsce i racjonalne gospodarowanie nimi. Kwartalnie czytelnicy otrzymują porcję aktualnej wiedzy technicznej w dziedzinach …

W najbliższym wydaniu Technologii Wody