Konferencja
2023


VIII KONFERENCJA „BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE – FILARY I PERSPEKTYWA ROZWOJU”

Zbliża się VIII Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Przedstawiciele branży energetycznej, menedżerowie, członkowie rządu, samorządowcy oraz naukowcy i eksperci spotkają się w Rzeszowie w dniach 11 i 12 września 2023. Wśród uczestników będą przedstawiciele Kwatery Głównej Paktu Północnoatlantyckiego z Brukseli oraz niemało ekspertów z wojska i uczelni wojskowych.

Wśród uczestników – oprócz przedstawicieli biznesu, administracji i instytucji naukowych oraz eksperckich – będą także przedstawiciele Kwatery Głównej Paktu Północnoatlantyckiego z Brukseli. Temat panelu to: „Kompleksowe podejście NATO do bezpieczeństwa energetycznego. Od łańcucha dostaw paliw do transformacji energetycznej”. Prelegentami będą Dominik P. Jankowski doradca polityczny w gabinecie sekretarza generalnego, Jensa Stoltenberga, Philippe Van Exem – współprzewodniczący Komitetu Naftowego NATO oraz Julian Wieczorkiewicz z Sekcji Bezpieczeństwa Klimatycznego i Energetycznego. Ponadto w tym panelu głos zabiorą Izabela Albrycht z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i dr. Anna Mikulska z think tanku Instytut Bakera przy Uniwersytecie Rice’a w Teksasie.

 • Bezpieczeństwo energetyczne zyskało na znaczeniu w NATO w ostatnich latach, szczególnie po rosyjskiej agresji na Ukrainę – mówi Dominik P. Jankowski. – O infrastrukturze energetycznej, w tym o sojuszniczym systemie rurociągów oraz o transformacji energetycznej dyskutowano również na lipcowym szczycie NATO w Wilnie.

Współpraca Departamentu Dyplomacji Publicznej Paktu Północnoatlantyckiego z Instytutem Polityki Energetycznej obejmuje kolejną już edycję rzeszowskiej konferencji. Przedstawiciele Sojuszu gościli w Rzeszowie na konferencjach w latach 2021 i 2022.

 • Tematyka związana z bezpieczeństwem krytycznej infrastruktury energetycznej, w tym roli wojska w zapewnieniu tego bezpieczeństwa pojawi się w kilku panelach konferencji – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza, pomysłodawca cyklu rzeszowskich konferencji. – Można tu mówić o bezpieczeństwie transportu surowców, bezpieczeństwie ropociągów i gazociągów, zabezpieczeniu morskich farm wiatrowych, czy też odporności oprogramowania np. elektrowni na ataki hakerskie.

Uczestnikami będą m.in. płk dr Andrzej Lis, dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP; kmdr por. dr Rafał Andrzej Miętkiewicz z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni czy ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza kmdr ppor. rez. mgr inż. Tomasz Chyła i kilku innych oficerów rezerwy i służby czynnej.

 

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

partnerzy

Partner strategiczny:

 • ML System S.A.

Partner srebrny:

 • Gaz System S.A.

Partnerzy brązowi:

 • Asseco Poland,
 • Veolia, EuRoPol Gaz
 • Towarowa Giełda Energii

Partnerzy wspierający:

 • Inżynieria, MPWiK Rzeszów
 • MPEC Rzeszów, Gas Trading, Inżynieria S.A.
 • Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej

Partner merytoryczny:

 • Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego
patronaty

Patronaty honorowe:

 • Prezes Rady Ministrów
 • Minister Spraw Zagranicznych
 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Komisja Gospodarki i Rozwoju (GOR)
 • Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK)
 • Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT)
 • Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 • Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Patronaty medialne:

 • cire.pl
 • BinzesAlert.pl
 • TVP3 Rzeszów
 • GospodarkaPodkarpacka.pl
 • energetyka.plus
 • Offshore Wind Poland
 • GospodarkaMorska.pl
 • Energetyka
 • Smart-Grids.pl
 • NowaEnergia.com
 • Energetyka Wodna
 • Radio Centrum
 • 2k Technologie
 • Gazeta Politechniki Rzeszowskiej
 • WNiG
organizatorzy
 • Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.
  Strona IPE: https://www.instytutpe.pl/
  IPE na Facebooku: https://bit.ly/3yBbDBV

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie jest publiczną techniczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r.
  Strona: www.prz.edu.pl

Dowiedz się więcej na: